Låneförmedlare

Hur är det egentligen att gå genom en låneförmedlare för sitt bolån? Här på sidan hittar du aktörer som Mitt Bolån och Consector, vars uppgift är att få till det bästa bolånet just för dig. Syftet är helt enkelt att göra det enkelt för dig, låntagaren, att jämföra erbjudandet för att hitta det billigaste lånet. 

För låntagaren är dessa typer av tjänster gratis, eftersom det är kreditgivaren som betalar förmedlaren. Banker som Svea Ekonomi och Nordea betalar alltså aktörer som Mitt Bolån när de förmedlar ett lån.

Kraften i att jämföra

Banker och andra kreditgivare vill givetvis sätta så höga räntor som möjligt, samtidigt som man vill hålla låntagare blir nöjda och

inte förlora konkurrenskraft gentemot andra kreditgivare. Givetvis kommer fortfarande olika banker att ha olika villkor för

bolånet – och det är här som en låneförmedlare kommer in i bilden.

En god låneförmedlare behåller sin objektivitet gentemot kunden, och rekommenderar således inte en specifik bank på grund av att banken i fråga erbjuder sig att betala mer än andra för ett förmedlat lån. Det här gör det möjligt för dig som låntagare att få en god överblick över de erbjudanden som redan finns på marknaden. Ungefär samma syfte fyller den här hemsidan – vi vill göra det enkelt att välja rätt bank för sitt bolån.

Din kreditvärdighet tar inte stryk med låneförmedlare

Låneförmedlare

Varför kan jag inte bara jämföra lån själv?, undrar många. Det kan du, i viss mån. Du kan till exempel besöka sidor som denna för att se vilka räntor de olika bankerna erbjuder. Problemet uppstår när du ansöker om flera lån hos olika kreditgivare.

För varje kreditgivare du besöker tas en kreditupplysning. Gör du det här ett flertal gånger kommer exempelvis den femte eller sjätte banken bli lite skeptiska. De tar ju också en kreditupplysning och kommer därigenom märka att du redan har ansökt om fyra eller fem andra lån. Det som de inte kan se är huruvida du faktiskt har accepterat lånen eller inte. Följden blir att din kreditvärdighet sänks, eftersom risken finns att din skuldbörda redan är mycket stor.

 

Om du går genom en låneförmedlare för ditt bolån kommer endast en kreditupplysning att tas. Det här är en stor fördel.

Du behöver inga förkunskaper med en låneförmedlare

Något som många grämer sig för är förhandlingen inför ett bolån. Rent krasst innebär det i nästan samtliga fall att låntagaren befinner sig i ett underläge, rent kunskapsmässigt. Det är lätt att känna sig osäker när bankmannen börjar tala om räntetak, amorteringar och andra begrepp som banken givetvis har bättre koll på än en själv.

Går du genom en låneförmedlare kan du känna dig trygg med att förutsättningarna är goda för en bra deal. När du går direkt till en bank ligger deras intresse i att få en så hög ränta som möjligt – går du genom en låneförmedlare ska deras intresse ligga i att göra låntagaren så nöjd som möjligt.

Din riskprofil bedöms på olika sätt

låneförmedlare bolån

Banker använder så kallade scoringmodeller för att bedöma din riskprofil och kreditvärdighet. Värt att känna till är att dessa modeller kan skilja sig ganska markant åt mellan olika kreditgivare. Anledningen till detta är helt enkelt att olika kreditgivare riktar sig mot olika typer av kunder.

Exakt hur de skiljer sig åt har en bra låneförmedlare koll på, varför de på ett mycket effektivt sätt bör kunna matcha dig med rätt bank. När du ansöker hos en bank som har en generös bedömning på din typ

av profil, hamnar du genast i ett bättre förhandlingsläge.