Räntetak – Alternativet till rörlig eller bunden ränta

När bolånet ska tecknas kommer alltid frågan upp om räntan ska vara rörlig eller bunden. Utöver det finns alternativet med räntetak. Vad är fördelarna och nackdelarna med räntetak? Vad säger experterna?

Tanken med räntetak är att kombinera fördelarna från rörlig ränta med fördelarna från bunden ränta. Det kan alltså vid en första anblick se mycket lockande ut – men det finns en del baksidor.

Så fungerar räntetak

Det finns fördelar och nackdelar oavsett om bunden eller rörlig ränta väljs. Rörlig ränta innebär risken att räntan kraftigt går uppåt och lånet skapar en högre månadskostnad. Bunden ränta har risken i att en onödigt hög räntekostnad betalas under de år som lånet är bundet. Det är detta som räntetaket försöker kompensera. Det är uppbyggt så här.

  • Tak – Högsta ränta under låneperioden

Det som främst kännetecknar detta bolån är att räntan är rörlig men aldrig kan gå över en specifik nivå. Det är denna nivå som är ”taket”. När lånet tecknas väljs bindningstid samt nivå för taket.

Exempel:

Du tecknar ett bolån med bindningstid på 5 år och med räntetak på 2,50 %. När lånet tecknades var den rörliga räntan på lånet 1,95 % vilket alltså är vad som betalas i ränta. Efter två år höjer Riksbanken styrräntan i flera steg vilket innebär att bankerna även höjer deras rörliga boränta.

Till slut är den rörliga boräntan på 2,60 %. Men du betalar fortfarande bara 2,50 %. Räntan går alltså både upp och ned beroende på den rörliga räntan (bankens 3-månaders ränta kallas för rörlig ränta) men kan aldrig gå över detta tak.

  • Rörlig ränta med premie

Väljs räntetak kommer räntan att följa den rörliga räntan (3-månaders räntan) och utöver den läggs en premie på. Med andra ord betalas en lite högre räntenivå. Hur mycket högre beror på lånebelopp, låneperiod och räntesats.

Exempel: Låna en miljon hos banken utan räntetak och få en ränta på 1,9 %. Med räntetak blir istället räntan 1,9 % + 0,2 % = 2,1 %.

Det är alltså något dyrare att använda detta tak mot att inte göra detta. Men då ges istället en extra trygghet. Se punkten ovan.

  • Räknas som bunden ränta

När bolån tecknas med räntetak krävs bindningstid. Det är under denna tid som taket är aktivt. Önskas bolånet lösas i förtid, eller flyttas till annan bank, uppstår ränteskillnadsersättning. Det är en av de negativa faktorerna med bundna bolån. Du blir därmed låst under bindningstiden.

Nackdelarna

”Varning för räntetak” skriver Gunnar Örn på Dagens Industri och det är flera ekonomiexperter som under åren lyft fram de negativa sidorna med detta alternativ. Dagens Industris undersökning visade nämligen att bankerna tar ”hutlöst betalt” för tjänsten. Det finns även en lösning som ger liknande trygghet – men till lägre pris.

Det kritiken mot bankerna handlar om är att det påslag (premie) som läggs ovanpå den gällande rörliga räntan är så pass hög att det inte rättfärdigar den trygghet som ges. Även om det bara är någon tiondelsprocent så blir det stora summor i längden.

Alternativet

Ett alternativ är att dela upp bolånet i flera delar och på detta sätt skapa en trygghet utan att betala någon extra premie.

Exempel:

Du vill låna en miljon kronor och väljer att dela upp detta lån i fyra bitar.

250 000 kr med rörlig ränta

250 000 kr bunden på 1 år

250 000 kr bunden på 2 år

250 000 kr bunden på 3 år

På detta sätt kommer räntekostnaden att minska om räntan går ner samtidigt som en kraftig räntehöjning inte skulle påverka månadskostnaden speciellt mycket. Genom att binda på olika lång tid skapas även säkerheten att lånet inte behöver läggas om precis när bankens räntor är som högst.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *